Giai đoạn 1 (5-7 ngày): Thu thập thông tin thiết kế web từ khách hàng